ΠΡΑΞΗ

Αναβάθμιση προσόντων για μακροχρόνια ανέργους της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης σε ειδικότητες του ξενοδοχειακού κλάδου


Υποβολή Αίτησης Ανάκτηση Αίτησης Έλεγχος Αποτελέσματος

Ανακοινώσεις

Ε.Σ.Π.Α. Logo

© 2020 Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων