Επικοινωνία

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (09:00 – 15:00) στα παρακάτω τηλέφωνα και email.


Πανελλήνιος Ομοσπονδία Ξενοδόχων (Π.Ο.Ξ.)

Σταδίου 24, 105 64, Αθήνα

2310 527722 / 2310 537776

2310 397733 - 713

infopox21@gmail.com

Ε.Σ.Π.Α. Logo

© 2020 Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων