Τελικό Μητρώο Ωφελουμένων (Α' Κύκλος)
# Κωδικός Αριθμός Συμμετοχής Ημ/νία Υποβολής Συνολική Βαθμολογία Κατάσταση
1 POX1 964019241768 2021-02-16 19:54:08 150 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
2 POX1 484975623892 2021-02-17 17:10:16 150 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
3 POX1 739218458392 2021-03-02 16:20:40 126 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
4 POX1 708267172647 2021-02-18 10:26:50 125 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
5 POX1 653055896261 2021-03-02 16:26:52 125 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
6 POX1 572722804064 2021-02-27 12:40:17 122 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
7 POX1 614117169516 2021-02-19 17:20:43 121 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
8 POX1 514081855012 2021-02-15 09:44:29 120 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
9 POX1 224115156487 2021-02-15 10:07:05 120 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
10 POX1 588995776363 2021-02-15 11:16:37 120 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
11 POX1 304886589124 2021-02-15 12:33:45 120 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
12 POX1 939664378081 2021-02-15 14:53:56 120 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
13 POX1 764309875382 2021-02-15 16:41:48 120 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
14 POX1 104929914340 2021-02-15 16:47:58 120 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
15 POX1 596518565357 2021-02-15 16:58:11 120 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
16 POX1 263171342674 2021-02-16 17:55:02 120 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
17 POX1 203891571235 2021-02-16 18:03:20 120 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
18 POX1 650319063672 2021-02-16 18:43:32 120 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
19 POX1 443348798929 2021-02-16 18:49:04 120 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
20 POX1 343078162835 2021-02-18 11:14:01 120 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
21 POX1 239544108325 2021-02-19 15:05:43 120 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
22 POX1 343363440612 2021-02-19 15:11:29 120 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
23 POX1 983002382800 2021-02-22 11:28:44 120 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
24 POX1 813382339183 2021-03-03 09:57:42 120 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
25 POX1 531327789201 2021-03-03 16:36:49 120 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
26 POX1 210783237669 2021-03-05 13:33:32 120 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
27 POX1 909348822518 2021-03-05 17:00:35 120 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
28 POX1 673353580451 2021-02-16 19:39:49 119 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
29 POX1 717193909275 2021-02-15 17:05:09 118 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
30 POX1 660500838137 2021-02-16 19:47:11 118 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
31 POX1 346767142272 2021-02-16 19:06:57 117 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
32 POX1 478316961693 2021-03-05 16:02:37 117 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
33 POX1 988582640014 2021-02-17 16:21:42 116 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
34 POX1 855079160997 2021-03-03 16:15:05 116 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
35 POX1 468829076321 2021-03-01 15:16:35 115 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
36 POX1 939285029365 2021-02-18 10:03:43 114 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
37 POX1 207104428630 2021-02-15 11:54:29 112 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
38 POX1 863298344185 2021-02-15 16:20:28 111 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
39 POX1 989120597565 2021-03-08 09:05:46 107 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
40 POX1 281683798558 2021-03-08 11:01:22 106 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
41 POX1 864099858300 2021-02-15 17:15:55 104 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
42 POX1 915419786694 2021-02-15 13:30:43 102 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
43 POX1 996676853572 2021-02-16 18:15:35 102 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
44 POX1 922290258843 2021-02-18 11:56:19 102 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
45 POX1 694353778389 2021-02-16 18:21:29 101 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
46 POX1 620840939964 2021-02-16 18:54:57 101 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
47 POX1 965038460132 2021-02-16 18:27:15 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
48 POX1 301049095249 2021-02-16 18:35:50 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
49 POX1 497455202835 2021-02-24 11:40:26 99 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
50 POX1 925359412890 2021-02-15 10:53:49 95 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
51 POX1 599534537802 2021-02-24 15:37:50 95 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
52 POX1 530659530672 2021-02-27 12:22:42 94 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
53 POX1 371222919966 2021-02-16 19:18:04 93 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
54 POX1 434418463977 2021-02-17 12:07:43 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
55 POX1 935836319952 2021-02-27 12:03:14 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
56 POX1 577354918374 2021-02-16 17:46:22 91 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
57 POX1 692054433132 2021-02-19 15:19:16 91 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
58 POX1 786521157902 2021-02-15 12:23:38 90 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
59 POX1 878393019423 2021-02-17 16:53:27 90 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
60 POX1 732199089125 2021-02-27 11:58:24 90 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
61 POX1 983096068226 2021-03-02 16:13:39 90 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
62 POX1 944784243548 2021-02-15 10:18:29 87 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
63 POX1 887294208160 2021-02-15 12:42:29 86 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
64 POX1 245646245589 2021-02-19 14:38:25 86 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
65 POX1 298549236011 2021-03-08 15:01:36 86 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
66 POX1 178226892154 2021-02-15 13:03:03 85 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
67 POX1 257720927426 2021-02-17 17:19:57 85 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
68 POX1 850746484299 2021-02-15 14:43:29 83 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
69 POX1 505277426089 2021-02-15 11:28:41 81 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
70 POX1 161732242215 2021-03-04 14:38:28 81 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
71 POX1 166418123402 2021-02-15 14:19:20 80 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
72 POX1 462497760325 2021-02-15 13:53:50 79 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
73 POX1 721309395639 2021-03-04 17:02:07 79 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
74 POX1 935076368792 2021-02-15 09:34:32 78 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
75 POX1 649405862785 2021-02-17 17:00:07 78 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
76 POX1 590264944038 2021-02-27 12:10:46 77 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
77 POX1 676075537876 2021-02-16 17:24:40 76 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
78 POX1 826016799881 2021-02-16 17:31:30 76 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
79 POX1 146374866052 2021-02-17 11:45:04 76 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
80 POX1 733269415091 2021-02-17 16:41:45 76 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
81 POX1 448231899381 2021-02-24 11:07:33 76 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
82 POX1 801928688329 2021-03-04 16:54:50 76 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
83 POX1 124554294875 2021-02-19 14:51:51 75 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
84 POX1 716131760812 2021-02-26 11:14:17 75 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
85 POX1 998824542665 2021-03-04 14:47:20 74 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
86 POX1 708697998814 2021-02-17 17:27:45 73 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
87 POX1 237346285095 2021-02-27 12:34:14 73 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
88 POX1 796910516627 2021-03-01 14:52:05 73 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
89 POX1 917427719356 2021-03-03 17:56:44 73 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
90 POX1 158449678177 2021-02-19 14:57:51 72 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
91 POX1 858068786030 2021-02-24 11:23:57 72 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
92 POX1 335836899656 2021-02-27 11:37:38 72 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
93 POX1 355194082581 2021-03-03 09:27:56 72 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
94 POX1 818886371964 2021-03-04 14:59:32 72 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
95 POX1 467173669167 2021-03-07 22:26:12 72 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
96 POX1 879650029251 2021-02-18 09:22:29 70 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
97 POX1 703980561100 2021-02-19 14:45:33 69 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
98 POX1 348884662801 2021-02-18 09:50:44 68 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
99 POX1 751930132261 2021-02-16 18:09:08 66 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
100 POX1 563527294626 2021-03-02 16:07:45 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
101 POX1 760151510746 2021-03-05 15:48:09 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
102 POX1 963254799964 2021-02-27 12:17:24 62 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
103 POX1 988455228021 2021-03-03 16:28:36 62 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
104 POX1 629424006517 2021-02-15 14:01:49 60 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
105 POX1 102017397930 2021-02-19 17:03:59 60 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
106 POX1 684709200768 2021-02-19 17:12:07 60 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
107 POX1 171903237688 2021-02-22 10:19:59 60 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
108 POX1 684777609896 2021-02-22 10:25:00 60 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
109 POX1 304602557223 2021-02-22 10:29:15 60 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
110 POX1 584377067316 2021-02-22 12:20:49 60 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
111 POX1 452145318973 2021-03-04 17:05:55 60 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
112 POX1 470827306466 2021-02-27 12:28:13 52 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
113 POX1 325139761012 2021-03-02 11:46:46 52 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
114 POX1 842034328544 2021-02-26 09:56:40 50 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
115 POX1 730785989229 2021-02-17 16:35:13 47 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
116 POX1 333624476127 2021-02-15 15:02:05 45 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
117 POX1 973961523305 2021-03-02 16:01:07 44 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
118 POX1 533929506109 2021-03-03 16:21:51 44 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
119 POX1 882291528203 2021-03-04 10:26:05 43 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
120 POX1 235938469831 2021-02-27 11:42:55 42 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
121 POX1 471694102840 2021-02-15 09:55:43 36 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
122 POX1 507097560812 2021-03-04 14:54:38 27 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
123 POX1 738164579339 2021-02-18 09:37:06 26 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
124 POX1 876385263778 2021-02-25 10:33:22 26 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
125 POX1 374142784287 2021-02-16 17:13:31 25 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
126 POX1 153924176649 2021-02-15 10:29:28 21 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
127 POX1 774745007549 2021-03-05 15:54:25 21 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
128 POX1 727413503914 2021-02-24 09:28:18 19 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
129 POX1 357488650000 2021-02-19 15:29:00 17 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
130 POX1 988309455476 2021-02-27 11:47:24 16 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
131 POX1 961240356708 2021-02-23 21:45:34 14 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
132 POX1 563194298781 2021-02-15 13:12:46 Δεν προσκόμισε δικαιολογητικά Απορριφθείς/Απορριφθείσα
133 POX1 899800881625 2021-02-15 13:36:32 Δεν προσκόμισε δικαιολογητικά Απορριφθείς/Απορριφθείσα
134 POX1 203511918320 2021-02-15 14:26:56 Δεν προσκόμισε δικαιολογητικά Απορριφθείς/Απορριφθείσα
135 POX1 593085852640 2021-02-15 15:32:44 Δεν προσκόμισε δικαιολογητικά Απορριφθείς/Απορριφθείσα
136 POX1 603293479150 2021-02-15 16:33:56 Δεν προσκόμισε δικαιολογητικά Απορριφθείς/Απορριφθείσα
137 POX1 556156399917 2021-02-18 09:07:40 Δεν προσκόμισε δικαιολογητικά Απορριφθείς/Απορριφθείσα
138 POX1 105927265853 2021-02-19 18:23:08 Δεν προσκόμισε δικαιολογητικά Απορριφθείς/Απορριφθείσα
139 POX1 450499095201 2021-02-22 12:04:33 Δεν προσκόμισε δικαιολογητικά Απορριφθείς/Απορριφθείσα
140 POX1 385141836323 2021-02-22 12:25:49 Δεν προσκόμισε δικαιολογητικά Απορριφθείς/Απορριφθείσα
141 POX1 868998861154 2021-02-24 11:54:36 Δεν προσκόμισε δικαιολογητικά Απορριφθείς/Απορριφθείσα
142 POX1 871523677096 2021-02-26 15:20:47 Δεν προσκόμισε δικαιολογητικά Απορριφθείς/Απορριφθείσα
143 POX1 535352615394 2021-02-27 11:53:39 Δεν προσκόμισε δικαιολογητικά Απορριφθείς/Απορριφθείσα
144 POX1 491873013917 2021-03-05 20:34:06 Δεν προσκόμισε δικαιολογητικά Απορριφθείς/Απορριφθείσα
145 POX1 625640577101 2021-03-07 01:02:02 Δεν προσκόμισε δικαιολογητικά Απορριφθείς/Απορριφθείσα
146 POX1 168172353413 2021-03-07 09:21:26 Δεν προσκόμισε δικαιολογητικά Απορριφθείς/Απορριφθείσα
147 POX1 745243301140 2021-03-07 21:53:57 Δεν προσκόμισε δικαιολογητικά Απορριφθείς/Απορριφθείσα
148 POX1 112782770432 2021-03-08 15:50:45 Δεν προσκόμισε δικαιολογητικά Απορριφθείς/Απορριφθείσα
149 POX1 690171232213 2021-03-08 20:48:25 Δεν προσκόμισε δικαιολογητικά Απορριφθείς/Απορριφθείσα
Ε.Σ.Π.Α. Logo

© 2020 Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων