Τελικό Μητρώο Ωφελουμένων (Β' Κύκλος)
# Κωδικός Αριθμός Συμμετοχής Ημ/νία Υποβολής Συνολική Βαθμολογία Κατάσταση
1 POX2 994646793626 2021-09-07 10:28:42 150 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
2 POX2 208596885860 2021-09-16 16:24:18 150 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
3 POX2 938689737830 2021-09-09 19:19:15 148 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
4 POX2 725845262415 2021-09-16 16:05:15 139 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
5 POX2 507928484610 2021-09-09 19:30:30 132 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
6 POX2 926698344985 2021-09-20 23:16:48 128 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
7 POX2 862563539537 2021-08-30 11:43:31 120 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
8 POX2 614134563273 2021-08-30 14:03:11 120 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
9 POX2 176729283260 2021-09-09 19:12:13 120 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
10 POX2 887521845728 2021-09-10 19:18:22 120 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
11 POX2 204773385318 2021-09-10 19:38:10 120 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
12 POX2 741721561614 2021-09-13 16:29:36 120 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
13 POX2 576948723254 2021-09-13 18:26:15 120 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
14 POX2 935920641110 2021-09-14 16:49:03 120 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
15 POX2 552298587479 2021-09-14 17:29:53 120 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
16 POX2 114281397807 2021-09-15 17:52:34 120 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
17 POX2 975726980501 2021-09-15 18:27:07 120 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
18 POX2 804277390045 2021-09-15 18:32:25 120 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
19 POX2 583187251808 2021-09-16 18:57:33 120 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
20 POX2 441347594821 2021-09-16 19:05:44 120 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
21 POX2 426630171232 2021-09-16 19:12:52 120 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
22 POX2 332495024433 2021-09-16 19:34:21 120 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
23 POX2 590316066256 2021-09-17 12:42:26 120 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
24 POX2 330700730443 2021-09-17 14:22:10 120 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
25 POX2 267277292444 2021-09-20 13:06:07 120 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
26 POX2 178815568205 2021-09-09 20:02:48 117 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
27 POX2 270597202158 2021-09-10 19:31:04 117 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
28 POX2 640374415410 2021-09-17 16:08:47 112 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
29 POX2 423768199905 2021-09-07 23:15:42 111 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
30 POX2 525300872260 2021-09-15 10:24:02 111 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
31 POX2 181762241468 2021-09-15 18:38:37 110 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
32 POX2 244369492185 2021-09-17 13:49:07 110 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
33 POX2 400892201965 2021-09-10 19:47:39 108 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
34 POX2 924050220316 2021-09-14 09:54:03 107 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
35 POX2 198283723223 2021-09-09 19:37:23 104 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
36 POX2 192305726525 2021-09-16 15:37:45 104 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
37 POX2 966101923815 2021-08-30 12:48:08 101 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
38 POX2 987203249996 2021-09-10 18:47:46 101 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
39 POX2 517332403361 2021-09-16 12:44:11 99 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
40 POX2 377226545778 2021-09-10 19:01:06 98 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
41 POX2 186131251646 2021-09-13 16:39:24 97 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
42 POX2 728878974158 2021-09-17 10:01:02 97 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
43 POX2 524988321527 2021-09-17 12:56:04 96 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
44 POX2 277203440718 2021-09-10 18:11:42 93 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
45 POX2 648100077619 2021-09-13 16:55:20 93 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
46 POX2 468143484964 2021-09-15 16:57:46 93 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
47 POX2 242346020828 2021-09-15 17:34:50 93 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
48 POX2 950427263067 2021-09-15 17:59:44 93 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
49 POX2 304372469668 2021-09-16 19:18:35 93 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
50 POX2 808107149552 2021-09-20 10:16:02 91 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
51 POX2 950097342314 2021-09-14 15:58:31 90 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
52 POX2 932428655265 2021-09-14 17:52:48 90 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
53 POX2 254193380229 2021-09-17 07:48:56 90 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
54 POX2 455396674771 2021-09-14 17:59:10 88 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
55 POX2 846648531724 2021-09-10 18:26:17 86 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
56 POX2 424768309586 2021-09-10 19:08:47 84 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
57 POX2 473189859426 2021-09-13 17:14:05 84 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
58 POX2 289941626169 2021-09-14 14:18:17 83 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
59 POX2 137570860857 2021-09-09 19:24:49 82 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
60 POX2 540056567867 2021-09-14 16:42:49 82 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
61 POX2 598633207566 2021-09-15 16:24:11 82 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
62 POX2 275210258560 2021-09-03 15:56:17 81 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
63 POX2 989764653781 2021-09-06 13:07:00 80 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
64 POX2 143762390451 2021-09-16 19:25:19 80 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
65 POX2 495209977739 2021-09-17 14:13:30 80 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
66 POX2 687649782530 2021-09-20 12:05:27 80 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
67 POX2 139167858594 2021-08-30 12:11:43 79 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
68 POX2 113053561610 2021-09-15 18:05:08 79 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
69 POX2 118515586166 2021-09-16 11:10:02 79 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
70 POX2 970765224012 2021-09-17 16:17:35 78 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
71 POX2 564808045574 2021-09-20 12:23:14 78 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
72 POX2 268155098054 2021-08-30 12:32:28 77 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
73 POX2 279816644095 2021-09-14 17:36:55 75 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
74 POX2 744539095655 2021-09-09 18:49:25 74 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
75 POX2 960189390189 2021-09-10 18:39:46 73 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
76 POX2 579154249090 2021-09-09 18:35:08 72 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
77 POX2 207984687171 2021-09-17 14:38:46 71 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
78 POX2 665126123328 2021-09-10 18:54:16 69 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
79 POX2 305809960517 2021-09-09 19:43:42 68 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
80 POX2 649344356021 2021-09-17 14:04:08 68 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
81 POX2 168331733975 2021-08-30 15:03:58 64 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
82 POX2 384602734320 2021-09-13 10:18:32 64 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
83 POX2 767132440206 2021-09-15 17:46:51 63 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
84 POX2 562680581839 2021-09-14 17:17:18 62 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
85 POX2 336909676456 2021-09-14 10:10:17 61 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
86 POX2 141318565819 2021-09-17 13:22:04 61 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
87 POX2 165843549317 2021-09-17 14:42:34 61 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
88 POX2 238572177532 2021-09-10 18:19:05 60 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
89 POX2 327188108493 2021-09-10 19:24:24 60 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
90 POX2 632693642837 2021-09-13 17:05:21 60 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
91 POX2 718542449637 2021-09-14 18:04:14 60 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
92 POX2 267928737284 2021-09-14 18:12:35 60 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
93 POX2 317772701451 2021-09-16 18:40:42 60 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
94 POX2 270197061276 2021-09-16 18:48:28 60 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
95 POX2 631585393371 2021-09-17 15:15:46 60 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
96 POX2 836903307904 2021-09-20 14:20:04 60 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
97 POX2 533947954234 2021-09-20 14:27:42 60 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
98 POX2 744897824117 2021-09-16 10:55:56 54 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
99 POX2 275861646055 2021-09-14 17:22:31 53 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
100 POX2 544241507429 2021-09-14 17:47:46 52 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
101 POX2 943731499370 2021-09-16 15:13:42 50 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
102 POX2 379105214390 2021-09-17 16:42:08 49 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
103 POX2 934433844677 2021-09-17 13:37:10 47 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
104 POX2 112438763801 2021-09-15 17:40:58 46 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
105 POX2 117828822775 2021-09-17 14:54:06 46 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
106 POX2 326812803451 2021-09-09 19:55:48 44 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
107 POX2 582735979566 2021-09-15 09:16:03 44 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
108 POX2 218406891274 2021-09-13 16:20:34 43 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
109 POX2 145538906106 2021-09-15 16:37:55 43 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
110 POX2 165714126353 2021-09-09 18:41:38 42 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
111 POX2 292308674900 2021-09-13 16:38:47 42 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
112 POX2 579565949393 2021-08-30 15:25:02 41 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
113 POX2 584783195311 2021-09-15 18:21:57 40 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
114 POX2 351413434587 2021-09-16 15:24:30 38 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
115 POX2 829973657508 2021-09-20 19:40:36 37 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
116 POX2 222072706133 2021-09-09 18:56:11 34 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
117 POX2 861289236163 2021-09-17 16:59:49 34 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
118 POX2 888221957992 2021-09-09 18:26:42 33 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
119 POX2 514278944875 2021-08-30 14:17:47 28 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
120 POX2 140917993974 2021-09-01 10:04:35 24 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
121 POX2 536615922757 2021-09-17 15:35:31 24 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
122 POX2 926114023965 2021-09-20 16:00:33 23 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
123 POX2 867541484232 2021-09-14 17:41:46 21 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
124 POX2 674561772932 2021-09-20 14:08:51 20 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
125 POX2 780695814401 2021-09-02 14:00:29 13 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
126 POX2 266077663783 2021-09-12 12:10:36 12 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
127 POX2 618515947465 2021-08-30 15:52:10 Δεν προσκόμισε δικαιολογητικά Απορριφθείς/Απορριφθείσα
128 POX2 424375588793 2021-08-30 19:06:09 Δεν προσκόμισε δικαιολογητικά Απορριφθείς/Απορριφθείσα
129 POX2 566132305423 2021-09-07 15:14:58 Δεν προσκόμισε δικαιολογητικά Απορριφθείς/Απορριφθείσα
130 POX2 816462565271 2021-09-14 10:32:37 Δεν προσκόμισε δικαιολογητικά Απορριφθείς/Απορριφθείσα
131 POX2 742744273609 2021-09-15 11:12:24 Δεν προσκόμισε δικαιολογητικά Απορριφθείς/Απορριφθείσα
Ε.Σ.Π.Α. Logo

© 2020 Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων