Τελικό Μητρώο Ωφελουμένων (Γ' Κύκλος)
# Κωδικός Αριθμός Συμμετοχής Ημ/νία Υποβολής Συνολική Βαθμολογία Κατάσταση
1 POX3 863086044055 2021-12-28 12:36:34 150 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
2 POX3 771279316185 2021-12-28 13:56:45 137 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
3 POX3 456833945031 2021-12-16 14:21:16 121 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
4 POX3 626572895107 2021-12-09 14:10:59 120 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
5 POX3 184662178514 2021-12-09 16:10:09 120 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
6 POX3 495820546221 2021-12-13 16:12:58 120 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
7 POX3 147213730409 2021-12-14 14:28:22 120 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
8 POX3 346011524629 2021-12-15 13:13:57 120 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
9 POX3 508242286830 2021-12-15 14:46:01 120 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
10 POX3 214366482829 2021-12-15 14:54:18 120 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
11 POX3 403088836041 2021-12-17 14:00:33 120 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
12 POX3 993232455793 2021-12-07 10:45:44 115 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
13 POX3 328817350877 2021-12-16 13:52:39 115 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
14 POX3 643938561106 2021-12-16 11:35:38 113 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
15 POX3 689955619953 2021-12-13 15:09:33 112 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
16 POX3 992527984015 2021-12-10 14:20:17 109 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
17 POX3 400144533658 2021-12-14 16:07:46 108 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
18 POX3 413757356237 2021-12-15 08:46:14 107 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
19 POX3 381147026357 2021-12-16 13:04:25 107 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
20 POX3 526904420971 2021-12-27 11:52:12 101 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
21 POX3 804618594662 2021-12-17 13:15:58 99 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
22 POX3 105455197594 2021-12-16 13:11:55 98 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
23 POX3 880057988735 2021-12-16 09:37:01 97 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
24 POX3 127558770109 2021-12-17 12:44:36 96 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
25 POX3 452998429761 2021-12-14 16:36:11 93 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
26 POX3 621240376179 2021-12-15 13:31:35 93 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
27 POX3 690150165367 2021-12-15 15:20:38 93 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
28 POX3 547356405211 2021-12-14 16:51:30 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
29 POX3 706405568134 2021-12-15 14:37:35 91 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
30 POX3 428508204525 2021-12-15 07:57:32 90 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
31 POX3 183327457584 2021-12-29 13:21:09 90 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
32 POX3 845604232013 2021-12-16 13:31:00 89 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
33 POX3 149626419419 2021-12-15 14:14:42 88 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
34 POX3 185415090093 2021-12-15 08:16:36 87 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
35 POX3 601586851897 2021-12-29 13:39:43 87 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
36 POX3 905956003048 2021-12-14 14:49:56 86 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
37 POX3 359922566180 2022-01-05 11:17:52 86 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
38 POX3 155783593344 2021-12-15 14:25:27 84 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
39 POX3 647893997386 2021-12-15 08:25:16 82 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
40 POX3 932249690406 2021-12-15 09:11:23 82 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
41 POX3 631099410940 2021-12-15 12:55:32 82 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
42 POX3 241580417910 2021-12-29 13:28:21 82 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
43 POX3 157052716230 2021-12-15 13:05:17 80 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
44 POX3 761604700958 2021-12-07 14:15:02 78 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
45 POX3 800968468227 2021-12-09 13:58:22 76 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
46 POX3 537976247467 2021-12-15 15:05:58 75 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
47 POX3 519298803642 2021-12-15 15:12:34 75 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
48 POX3 599200284862 2021-12-14 16:43:30 74 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
49 POX3 834040924506 2021-12-15 08:56:13 74 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
50 POX3 616851207105 2021-12-14 17:12:35 71 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
51 POX3 999095341487 2021-12-09 09:57:22 70 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
52 POX3 444980034997 2021-12-16 11:44:01 68 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
53 POX3 261163832050 2022-01-04 14:19:46 68 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
54 POX3 381705640730 2021-12-15 09:03:41 67 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
55 POX3 973525555882 2021-12-14 14:18:35 64 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
56 POX3 388097072092 2021-12-07 19:36:01 62 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
57 POX3 818657051774 2021-12-07 14:23:48 60 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
58 POX3 438342140735 2021-12-10 16:15:53 60 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
59 POX3 431265946545 2021-12-14 10:18:36 60 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
60 POX3 419608875898 2021-12-14 15:05:13 60 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
61 POX3 267964901762 2021-12-15 13:54:24 60 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
62 POX3 575566163440 2021-12-17 13:04:21 60 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
63 POX3 753771938185 2022-01-04 13:56:12 60 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
64 POX3 578372850767 2021-12-13 15:38:23 59 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
65 POX3 391058019373 2021-12-15 15:51:33 59 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
66 POX3 738151489903 2022-01-10 13:03:11 59 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
67 POX3 220263315312 2021-12-17 14:23:14 54 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
68 POX3 923838030061 2022-01-10 10:15:25 50 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
69 POX3 734082360825 2021-12-10 14:11:17 47 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
70 POX3 946577711105 2021-12-15 16:08:12 46 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
71 POX3 888456252024 2022-01-10 11:13:07 43 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
72 POX3 421823218587 2022-01-04 14:26:01 42 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
73 POX3 772637073519 2021-12-15 08:07:49 40 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
74 POX3 858161152786 2021-12-15 15:43:42 40 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
75 POX3 439778337980 2021-12-16 14:21:01 40 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
76 POX3 891119231725 2022-01-04 14:32:55 38 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
77 POX3 202946469604 2021-12-22 14:13:05 35 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
78 POX3 146062071682 2021-12-17 14:13:19 33 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
79 POX3 341314642641 2021-12-10 14:33:55 31 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
80 POX3 393493705022 2021-12-15 13:22:04 31 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
81 POX3 958981009994 2021-12-15 15:27:45 31 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
82 POX3 506300524178 2021-12-15 16:00:02 31 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
83 POX3 945307436855 2021-12-20 14:29:15 30 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
84 POX3 892062239058 2021-12-20 15:46:31 30 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
85 POX3 916069772723 2021-12-17 14:42:39 28 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
86 POX3 463847973212 2021-12-22 16:34:26 28 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
87 POX3 281806140257 2022-01-04 14:40:42 28 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
88 POX3 678430371612 2021-12-14 14:38:53 27 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
89 POX3 261332707410 2021-12-21 10:22:34 24 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
90 POX3 774231344373 2021-12-16 14:06:10 23 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
91 POX3 973010643151 2021-12-07 16:05:45 15 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
92 POX3 185789560900 2021-12-29 13:50:20 15 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
93 POX3 516778047674 2021-12-10 14:55:34 Δεν προσκόμισε δικαιολογητικά Απορριφθείς/Απορριφθείσα
94 POX3 572746536805 2021-12-15 08:36:46 Δεν προσκόμισε δικαιολογητικά Απορριφθείς/Απορριφθείσα
95 POX3 916797793061 2021-12-16 11:23:21 Δεν προσκόμισε δικαιολογητικά Απορριφθείς/Απορριφθείσα
96 POX3 476478341547 2021-12-16 14:06:54 Δεν προσκόμισε δικαιολογητικά Απορριφθείς/Απορριφθείσα
97 POX3 370957397908 2021-12-18 20:37:01 Δεν προσκόμισε δικαιολογητικά Απορριφθείς/Απορριφθείσα
98 POX3 715215346748 2021-12-30 20:33:06 Δεν προσκόμισε δικαιολογητικά Απορριφθείς/Απορριφθείσα
Ε.Σ.Π.Α. Logo

© 2020 Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων